"Why do you wear that stupid bunny suit?" ... "Why are you wearing that stupid man suit?"

15. Stretnutie II.

20. května 2015 v 17:06 | FirLy |  Fan Fiction - Keď osud rozhodne...
Všetci sa viac než ochotne odobrali do rozľahlej miestnosti za sebou, ktorá sa niekedy v priebehu stretnutia stihla zmeniť na jedáleň. Jej stred tvorili prázdne drevené stoly so stoličkami, na ktoré sa smrťožrúti podľa seba pousádzali hneď ako si nabrali jedlo z dlhých stolov lemujúcich bočnú stenu cvičiska.
Draco sa neusadil, ani si nevzdal nič na jedenie. Nalial si len pohár vína a postavil sa do tieňa medzi pochodňami. O chvíľu sa k nemu potichu pridala Freya s maskou na tvári, ktorá sa neponúkla ničím. Obaja mlčky hľadeli na miestnosť plnú smrťožrútov a ich rodín. V obklopení chladných múrov hradu len sporo osvetlenými tlmeným svetlom horiacich pochodní sedeli čierne postavy v plášťoch za stolmi a uvoľnene sa zhovárali medzi sebou. Všetko naznačovalo, že by táto scéna mala pôsobiť skutočne pochmúrne, ale opak bol pravdou. Smrťožrútov teraz tvorili hlavne mladí potomkovia a ich matky. A tí boli radi za to, že sú konečne v spoločnosti, ktorá im rozumie, ktorá si prešla tým čím oni, s ktorou sa cítia po dlhom čase v bezpečí a tiež majú konečne teplé jedlo a o chvíľu ich čakajú ich vlastné pohodlné izby. Nie také pohodlné, na aké boli zvyknutí v časoch rozkvetu čistokrvných rodín. Teraz sa im však aj to skromné pohodlie zdalo ešte cennejšie, pretože spoznali hlad, chudobu, nepohodlie a skutočný strach o svoj život na úteku. Takých ako Draco tam bolo málo - ktorí by mali svoj domov. Okrem neho to bola už len rodina Averyových. Tí na tom boli rovnako ako Malfoyovi. Otec vo väzení, matka vodkyňa, Mikaela neodsúdili, aj keď rovnako ako Draco mal na ľavom predlaktí znamenie zla a Layne medzi smrťožrútov vtedy ešte nepatrila. Situácia Draca a Mikaela bola identická, a možno preto s ním cítil zvláštnu súnaležitosť. Skúsil ho vyhľadať pohľadom, ale nepodarilo sa mu to. Málo svetla a rovnaké čierne plášte to sťažovali.
"Je to zvláštne, ale upokojuje ma to," zašepkala Freya vedľa neho, "keď vidím, ako sa tie rozpadnuté osudy a osoby dávajú znovu trochu dokopy."
Prikývol. "Je niečo na tom pozerať sa do ožívajúcich očí, ktoré boli nedávno bez cieľa a teraz ho znovu získali."
"Hovoríš o tých svojich, Draco?" spýtala sa potichu a otočila sa naňho.


Prekvapene na ňu pozrel, nič však nepovedal. Nevedel čo. Freya sa jemne pousmiala a otočila sa späť k miestnosti. "Myslím, že už dojedajú. Idem späť za Freyrom."
Bez ďalších rečí sa odobrala späť do Siene, v ktorej sa konalo stretnutie. Po ceste jej niekoľko smrťožrútov venovalo zvedavý pohľad a keď zašla, veľa hovorov sa opäť točilo okolo nej. Draco to chvíľu s úškrnom sledoval, potom dopil pohár, vrátil ho na miesto a odobral sa za ňou.
***
Ester stála opäť na pódiu a hľadela do davu. "Teraz, keď už sme prebrali základné potreby - bezpečný pobyt, pohodlie, výcvik a jedlo - je čas na predstavovanie. Veľa z vás sa netvárilo nadšene, keď ste videli, že štvrtá vodkyňa nie je niekto, koho by ste poznali. Ja vás však ubezpečujem, že ju poznáte - a poznáte ju veľmi dobre." Odmlčala sa, aby zvýšila efekt svojich slov. Dosiahla svoje - sieňou to zmätene zahučalo. Ester pokynula čiernovlasej žene s belasými očami, aby podišla dopredu. Keď tak učinila, Draco mal pocit, že len slepý by v jej chôdzi nezazrel Bellatrix. A skutočne sa zdalo, že niektorí ju v nej zazreli. "Žena, ktorú vidíte, sa volá Deirdre Moran, je to aurorka na ministerstve a pre vás je neznáma. Avšak nie je to ona." Tentoraz bol šum hlasnejší. "Väčšina z vás si pamätá, že Temný Pán prežil, aj keď ho zabili. A kto iný by zvládol rovnako oklamať smrť, ak nie tá z jemu najvernejších?" Teraz už sieň naozaj hučala. Len hlúpy by nevedel, kam Ester mieri. A všetky pochybnosti zahnalo to, že Bellatrix v tele Deirdre naozaj bolo vidieť, práve preto, že sa skutočne podobali. "Nebudem vás už napínať. Predstavujem vám štvrtú z vodkýň, aj keď v inom tele, Bellatrix Lestrange osobne."
Po zborovom zalapaní po dychu sa sieň ponorila do ohlušujúceho ticha. Rovnako ako Draco, nikto nedokázal poprieť, že by to bola ona. Vyžarovala z toho tela celou svojou osobnosťou. A aj keď by rozum mohol protestovať, bolo to tak, ako povedala Ester - aj Temný Pán prežil svoju smrť a ak sa niekto učil jeho umeniu - dokonca priamo od neho - bola to Bellatrix.
Pomaly postúpila dopredu, čierne vlasy strapaté, belasé oči studené ako ľad a ťažké viečka na nich pozerali s povýšenosťou hodnou len jej samej. "Drahí smrťožrúti," prehovorila hlasom jemnejším, než mala kedysi, napriek tomu s natoľko rovnakým tónom, až sa zdalo, že tam žiadny rozdiel nie je. "Zabili ma a veria tomu, že som mŕtva. Rovnako, ako ste tomu až doteraz verili vy. Nemohla som sa odhaliť skôr, nemohla som sa skôr spojiť dokonca ani s mojou drahou sestrou, aby som sa vyhla podozreniu. Žiť v tele niekoho iného je ťažké, otravuje vás ich rodina a zabraňuje vám byť s tou svojou - s tou, ktorou ste pre mňa vy."
Draco takmer prekrútil očami. Kedy sa Bellatrix naučila byť rečník, to by ho naozaj zaujímalo. Mal podozrenie, že za to môže vplyv Ester, ktorá svojím rozumom musela prchkú Bellatrix krotiť. A možno jej aj niečo vštepila.
"Som však tu, nezničená a nezlomená. A oni zaplatia za to, že sa kedy pokúsili spraviť zo mňa niečo z toho. Predtým sa vás však pýtam, je tu niekto, kto pochybuje o tom, že som to ja?"
Nevedel, či sa mu to len zdalo, alebo začul v tej otázke vyhrážku. Nikto sa však neozval. Bol si istý tým, že to mlčanie je úprimné - nedalo sa pochybovať o tom, že to je Bellatrix. Jednoducho sa to nedalo.
"Výborne," odsekla a rozhliadla sa po dave s hladom v očiach. Draco sa začínal obávať toho, čo bude nasledovať. "Všetci z vás vedia, že ja a moja rodina sme patrili medzi najvernejších Temnému Pánovi." Z jej hlasu ešte stále takmer odkvapkával obdiv k jeho osobe. "Preto sa rada ujmem toho, aby som preverila vernosť každého z vás," preniesla spokojne a v očiach sa jej zableslo.
A Draco odrazu vedel, čo sa bude diať. Reflexívne si pritlačil ľavú ruku k telu. Pri pohľade na Bellatrix si bol istý tým, že sa teší na to, ak niekomu znamenie na ruke nenájde. Nepochyboval ani o tom, že si zapamätá mená a tváre tých z nich, ktorým na rukách zostalo, ale rovnako bledé ako jemu. Okrem neho to však došlo len súrodencom Averyovým po jeho pravom boku a dvojičkám Greybackovým po jeho ľavom.
"Možno ste si všimli, že znamenie zla začalo po smrti Temného Pána blednúť," začala a počkala, kým niekoľkí prikývnu. "A samozrejme, niektorým to znamenie zmizlo. Väčšina z vás si myslela, že to je preto, že je Temný Pán mŕtvy. A že ak ho niekto na ruke náhodou má - poväčšinou vyblednuté - tak jednoducho preto, že mu úplne nezmizlo. Nie každému však došlo, že to, že nezmizlo, má dôvod. Rovnako ako to, že zmizlo," do hlasu sa jej vkradol tón, v ktorom Draco zachytil známu krutosť. A nezachytil ju len on. Cítil ako okolo neho začína ľudom dochádzať význam jej slov. Prekvapilo ho, že naozaj tak málo z nich prišlo na to, prečo im znamenie na rukách drží, bledne, alebo mizne.
"Znamenie zla nebolo len znamením vernosti k Temnému Pánovi. Bolo to znamenie vernosti smrťožrútskemu rádu. Na rukách, stále rovnako výrazné, zostalo len tým najvernejším," prudko si vyhrnula rukáv na ľavej ruke a ukázala davu svoje Temné znamenie čierne ako noc. Draco ako súčasť davu cítil jeho pocity. A cítil, ako dav pochytila nervozita. Koľkí sa mohli pochváliť takým tmavým - takým verným - znamením na svojich rukách? "Vybledlo tým, ktorí začali pochybovať, ktorí sa rádu začali zriekať, no stále, niekde vo svojom srdci, doň patrili a vedeli, že doň nikdy patriť neprestanú." Bol si istý, že znamenia v rôznych stupňoch vyblednutia budú na ruke väčšiny prítomných. "A zmizlo tým, ktorí stratili svoju vernosť, lojalitu aj svoje spojenie s rádom. Zmizlo tým, ktorí medzi nami nemajú miesto," zasyčala a očami behala po dave, čakala, kto sa usvedčí výrazom tváre, pohybom, pokusom o útek. A skutočne, jeden muž a jedna žena začali vyplašene cúvať - každý v inej časti davu. Ak je však človek raz súčasťou davu, tak sa mu len tak ľahko nevymaní. A už vôbec nie, ak ten dav práve počúva človeka na pódiu. Ľudia, stojaci okolo nich, ich uväznili do zovretia.
"Priveďte ich ku mne," prikázala Lestrengeová natešene. Draco mal nutkanie znechutene sa od jej výrazu odvrátiť, ovládol sa však. Namiesto toho uhol z cesty, keď okolo neho prešli so ženou, ktorá zrejme chcela ujsť. Oboch - muža aj ženu - predviedli pred Bellatrix, ktorá im dychtivo prútikom vyhrnula rukávy na ľavej ruke. Koža na nich bola hladká a čistá, po tom, že sa tam niekedy mohlo nachádzať znamenie zla nebolo ani stopy. Narcissa rýchlo podišla k svojej sestre a položila jej ruku na rameno, zatiaľ čo jej niečo šepkala do ucha. Draco vedel, že sa ju snaží ovládnuť, aby ich oboch neumučila k smrti Cruciatom. Bella od nich po chvíli nespokojne odstúpila a vydala sa dole z pódia.
Narcissa podišla dopredu. "Moja sestra Bellatrix skontroluje ľavú ruku každého z vás. Tí, ktorí majú znamenia bledé, nemusíte sa báť - ak vám na ruke zostalo, znamená to, že ste v srdci verní a to stačí. Všetci sme len ľudia, všetci pochybujeme. A v tej dobe, keď nám znamenia začali miznúť, sa to dá pochopiť. Tí z vás, ktorým znamenie nenájde, budú uväznení tu na hrade, pretože vám nemôžeme dôverovať. Nemôžeme vás teda odtiaľto pustiť preč. Samozrejme, sú to takí, ktorí znamenie nikdy nemali - no aj tých poprosím, aby sem prišli a mohlo sa to vyriešiť. Tí, ktorí tu žijú, touto kontrolou už prešli, preto prepáčte, že ju musíte absolvovať znovu. Nemal by to však byť problém. Sú tu však takí - a je ich dosť - ktorí sem prišli len dnes, rovnako ako títo dvaja, a tí kontrolou prejdú po prvýkrát."
Medzitým, ako Narcissa hovorila, Bellatrix prechádzala medzi nimi. Išla odzadu. Zrejme ich podozrievala, že ak znamenia nemajú, tak sa tiež pokúsia ujsť - a zadní to k úteku mali najbližšie. Prešla dva rady a poslala k pódiu troch ľudí. Draco nikoho z nich nepoznal, čo nebolo zvláštne, veľa smrťožrútov, ak nepatrili k najvernejším, sa nikdy nestretlo. Nenápadne sa pozrel bokom za seba, keď bola pri Daemonovi a Koleovi Rosierovi. Presne ako si myslel - ich znamenia boli rovnako čierne ako jej. Kým sa dostala do prvého radu, poslala hore šesť ľudí.
Keď zastala pri Freyrovi, zvedavo pootočil hlavu. A musel skryť výraz prekvapenia, keď uvidel, že Freyr znamenie nemá. Bellatrix prvýkrát zaváhala, no on nie - vykročil rovno k pódiu. Sieňou to znovu zašumelo. Malfoy o to pozornejšie sledoval Freyu pri tom, ako si vyhŕňa rukáv. Bol zvedavý, či znamenie má a ak áno, v akom stave. Keď si rukáv vyhrnula, uvidel lebku, ktorej z úst vychádzal had. Nebola tmavá, no nebola ani bledá. Vyzeralo to, akoby sa zastavila na ceste blednutím. Napriek tomu ho zvláštne upokojilo, že aj jej znamenie vybledlo - aj keď bolo tmavšie než jeho. Keď to svoje ukázal svojej tete, venovala mu pohľad plný znechuteného nesúhlasu. Mikael vedľa neho mal znamenie v rovnakom stave ako on - mimovoľne sa na seba pozreli. Potom však venovali pozornosť jeho sestre Layne, ktorá kráčala hore k pódiu - a tiež bola posledná, kto tam prišiel. Nakoniec sa k zhromaždeniu na pódiu pridala už len Bellatrix.
Na pódiu stálo desať ľudí bez znamenia. Presnejšie - deväť ľudí a jeden vlk. Freyr so svojou maskou vyčnieval a pôsobil naozaj hrozivo. Draco sa nemohol ubrániť zmätku. Prečo nemá znamenie?
"Kúzlom sa odhalí, kto z tu stojacich na ruke znamenie mal a zmizlo mu a kto ho nikdy nemal - ten sa môže vrátiť späť do davu," objasnila Narcissa. Ester s Moirou sedeli v svojich kreslách a všetko ticho pozorovali, zatiaľ čo ona s Bellatrix začali kontrolovať predlaktia. Prví dvaja - mladý chlapec a mladé dievča - sa vrátili do davu. Boli mladí, k smrťožrútom ešte vtedy nepatrili, preto znamenie nikdy nemali. Ďalší štyria, medzi nimi aj tí dvaja, čo sa pokúsili ujsť, skončili s reťazami na rukách a so zapchatými ústami, aby nemohli protestovať a prosiť. Znamenie mali a zmizlo im. Layne poslali späť dolu do davu, rovnako ako dvoch mladých pred ňou - aj z rovnakého dôvodu. S úľavou sa postavila vedľa Mikaela. Freyr zostal po kontrole stáť na pódiu, len sa postavil bokom od previnilcov s reťazami. Draca to zmiatlo ešte viac. A poslední dvaja sa pridali k uväzneným. Dokopy sa našlo šesť ľudí bez znamenia.
Malfoy sa otočil, keď za sebou vycítil pohyb. Videl, ako Daemon a Kole kráčajú hore k pódiu. Prevzali si previnilcov a odviedli ich bokom do tieňa. Hádal, že tam počkajú do konca stretnutia. Nakoniec, nič nehrozilo - na útek nemali šancu. Nielen kvôli bratom Rosierovým, ktorí ich strážili, ale aj kvôli davu, ktorý by ich nikam nepustil.
"Dúfam, že všetci chápete potrebu uväzniť ľudí bez znamenia," prehovorila Dracova matka, "nemajú medzi nami miesto a prišli sem len preto, aby sa priživili. Chce ich snáď niekto z vás medzi nami?" Dav nesúhlasne zahučal. Smrťožrúti takéto veci neodpúšťali. Rovnako ako Bellatrix a Rosieroví budú hľadieť s pohŕdaním na tých, čo majú vyblednuté znamenia, mysliac si, že sú viac ako oni, tak budú tí s vyblednutými znamenia hľadieť na tým bez neho s o to väčším pohŕdaním.
"Som rada, že som sa vo vás nesklamala," uzavrela Narcissa túto záležitosť a sadla si späť na svoje miesto. Bellatrix ju nasledovala. Potom opäť povstala Ester.
"Teraz mi dovoľte ešte jedno predstavenie. Myslím, že každý z vás je zvedavý, kto sa to medzi nami objavil," Draco sa prekvapene otočil, keď sa Freya vedľa neho - nasledovaná oboma vlkmi - vydala k pódiu za bratom. Oči davu ju nasledovali. Ester počkala, kým k nim príde a nechala sa nimi obklopiť. Po jednom boku mala Freyra so Sköllom a pri druhom Freyu s Hatim. "A ak vás zaujíma, kto sa k nám pridal a kto pred vami stojí - predstavujem vám Freyra a Freyu, Diabolské dvojičky zo severu."
Draco mal pocit, že miestnosť vybuchla hlasmi. Očakával, že zmŕtvychvstanie Bellatrix vzbudí povyk, no tam ľudí šok umlčal a potom sa sami usvedčili v tom, že je logické, aby to prežila. Teraz bola však šokovaná vrava všade. Odrazu sa tu objavila Freya, ktorá má dokonca brata a meno Diabolské dvojičky patrí im. Vedel, že taký hurhaj nespôsobila len Freyina prítomnosť ale aj odhalenie, že je súčasťou toho mena.
A to ešte nevedia všetko, uškrnul sa v duchu Draco.
Ester zdvihla jednu ruku, čím dav utíšila. "Aby som to ozrejmila hneď na začiatku - Freya a Freyr sú moje deti." Tentoraz sa miestnosťou ozval len prekvapený nádych a tichý - ale o to živší - šum hlasov. "A Fenrir Greyback je ich otec," zakončila predstavovanie, už sa nestarajúc o to, či jej ľudia venujú pozornosť a budú to počuť. Samozrejme, že to počuli. Všetci zmĺkli a ako zarezaní hľadeli na dvojičky s maskami na tvári po jej bokoch. Draco usúdil, že to je na dav už príliš veľa odhalení a najskôr to bude musieť spracovať. Dokonale si dokázal predstaviť, o čom sa budú dnes viesť všetky rozhovory.
"Ospravedlňte ich, že vám neukážu svoju tvár, no nie je to pre nich bezpečné, pretože nám budú slúžiť ako dvojití agenti. Už beztak sa odhodlali odhaliť vám viac než kedykoľvek predtým - podľa reakcií je samozrejmé, že doteraz nikto nepoznal ich rodičov. Teraz si ich s nami už viete spojiť, no to je tiež všetko, čo o nich môžete vedieť - natoľko, aby to pre nich bolo bezpečné," vyhlásila Ester a podišla viac dopredu. "Freya a Freyr tu však nie sú len na ozdobu. Obaja sú vyslanci severu. Prítomnosť Freyi môžete brať ako dôkaz toho, že sa k nám sever pridáva." Sieň opäť zahučala vzrušením - nie sú v tom sami. "A Freyr je tu ako vyslanec severskej svorky vlkolakov." Keď vlčí muž podišiel dopredu, k jeho bokom sa pridali obaja vlci. Draco bol zvedavý na reakciu, pretože smrťožrúti nemali vlkolakov v láske - boli to pre nich podradné tvory. A tento bol dokonca synom Fenrira. No žiadnej reakcie sa nedočkal. Všetci len stáli a hľadeli naňho - každý s inou dávkou rešpektu. Mladý Malfoy sa spokojne uškrnul, pretože vedel, že tento vlkolak s obrovskými vlčími bratmi po boku inú reakciu vyvolať nemôže. A okrem toho, nebol to len potomok Fenrira, bol to aj syn Ester, jednej z vodkýň.
"Viem, že tu v Británii hľadíte na vlkolakov ako na primitívne tvory nehodné práv človeka," začal bez úvodu, hlasom tlmeným maskou, napriek tomu z neho bolo cítiť chlad. "Nečudujem sa vám, pokiaľ jediní vlkolaci, ktorých ste stretávali, boli členovia svorky môjho otca - a tiež on sám. Vlkolaci ako oni robia hanbu a zlú povesť nášmu druhu." Draco mlčanie davu takmer fyzicky cítil. "Na severe je situácia iná. Možno niektorí z vás počuli o svorke Vargov," Freyr nečakal, kým niekto prikývne, napriek tomu Draco prekvapene zistil, že pár ľudí tak učinilo. Ako to, že on o nich nepočul? "Vargovia sú svorka plná inteligentných a disciplinovaných členov, a len ťažko niekoho z nich rozoznáte od normálneho človeka. Tiež sú známi tým, že ich členovia prechádzajú výcvikom. Preto je veľa členov, ktorí by sa uplatnili ako vynikajúci bojovníci. Som beta tejto svorky, zástupca vodcu, a som tu ich menom. Práve preto, že som členom svorky, nemám znamenie smrťožrútov. Vlci môžu oficiálne patriť len do jedného rádu - do svojej svorky. Ak očakávate, že sa na vašu stranu postavili všivaví a primitívni vlci, mýlite sa. Váš rád by si nemohol po svojom boku priať lepších bojovníkov. A tiež početnejších - väčšina vie, že situácia s vlkolakmi na severe sa jeden čas vymkla kontrole a následky toho sú tam doteraz. Sever má najvyšší počet vlkolakov vo svete. Väčšina z nich patrí k nám, k Vargom. A ja dúfam, že nikto z vás nie je natoľko primitívny, aby si neuvedomil, aká sila sa k vám pridáva a aká pomoc to pre vás bude. Upozorňujem vás však, nechajte svoju myseľ zastrieť predsudkami voči nám, voči vlkolakom, pozerajte na nás ako na niečo podradné a vaši najmocnejší spojenci, akých máte, vám to nepekne oplatia," Freyrov hlas pomaly tíchol a čím tichší bol, tým viac zastrašujúco pôsobil. Ako ozvena jeho hlasu dvaja mohutní vlci po jeho bokoch ticho a dunivo vrčali. Dracovi po tele prebehli zimomriavky. A vedel, že nielen jemu. Nepochyboval o tom, že po tomto už zrejme nikdy žiadnu nepeknú poznámku o vlkolakoch počuť nebude. "Verím však, že sa to bez toho obíde a teším sa na našu úspešnú spoluprácu," zakončil to vlčí muž a cúvol dozadu. Spolu s Freyou a vlkmi zišli z pódia a postavili sa na svoje pôvodné miesta vedľa Draca.
Do ticha, ktoré nasledovalo, sa postavila Moira. "To sme prebrali všetky veci, ktoré sme dnes prebrať mali. Viete, kde budete prebývať a cvičiť sa, viete kto sú vaši vodcovia, viete, že nie sme sami a že máme silných spojencov. Viete všetko, čo pre začiatok vedieť potrebujete. A ja verím, že toto je veľmi dobrý začiatok," usmiala sa a dav súhlasne zahučal. Skutočne to bolo lepšie, než sa hocikto odvážil dúfať. Odrazu mali nádej aj tí, ktorí neverili, že by sa im u znovuobnoveného rádu mohlo dariť. "Teraz, keď máme dobré základy, sú potrebné plány. A plány už sú, no počkajú do ďalšieho stretnutia. Rok po vojne nič neznamená, všetko je stále čerstvé, ľudia sú otupení, ale stále nás majú v čerstvej pamäti, ak sa niečo stane, budú okamžite podozrievaví. Svet sa už spamätal a my mu dáme ešte trochu času, aby sa zabýval vo svojom pohodlí a začal na nás zabúdať. Aby nás začal vnímať už len ako dávnu hrozbu. Ďalšie stretnutie sa uskutoční o pol roka. Dovtedy, moji drahí, sa zabývajte, nechajte zahojiť staré rany a krivdy, usilovne sa pripravujte vo výcviku a potom, keď budeme všetci v lepšom stave, keď už budeme nielen pokope ale aj v kope, prídu na rad plány a činy."
"Nie," ozvalo sa za ňou a všetky pohľady sa upreli na Bellatrix. Zvyšné tri vodkyne ju priklincovali pohľadom.
"Prosím?" ozvala sa Moira mierne, no s nebezpečným podtónom.
"Nie," zopakovala Bellatrix a podišla dopredu. "Moira má pravdu vo všetkom, čo povedala. Len v jednom nie. Plánovanie činov môže prebiehať o šesť mesiacov, ale plány - základné - si zaslúžite poznať už teraz. Prečo majú cvičiť a usilovať sa, keď nevedia načo to je?" Obrátila sa s otázkou na Moiru. Tá otvárala ústa, no Bellu to nezaujímalo. Jej odpoveď nepotrebovala.
"Predtým, ako sa rozídete s pocitom, že máme kde bývať, že sme v bezpečí a že máme spojencov, každý z vás chce vedieť, načo sa má pripravovať a na čo sa má tešiť." Dav zamrmlal súhlas.
A tentoraz sa z davu jeden článok oddelil.
"Má pravdu," prehovorila Adolpha Rookwoodová, "vy tých šesť mesiacov určite nebudete v nečinnosti. A my si zaslúžime vedieť, čo sa bude diať. Freya a Freyr majú byť dvojití agenti. Ale kde?"
"Medzi Potterom a jeho priateľmi," odpovedala hneď Bellatrix. Ester bola pripravená zasiahnuť, keby povedala niečo, čo nemá. Moire však kývla, aby ju nechala hovoriť - možno mala pravdu. Možno bude lepšie, keď budú mať okrem bezpečnej prítomnosti aj nejaké vzrušenie z budúcnosti. Keď si Moira sadla, Ester sa postavila po bok Belly a prikývla, čím jej dala najavo, že predsa len to povedia. Aspoň ten jeden cieľ.
"Medzi Potterom a jeho priateľmi? Nebolo by výhodnejšie mať ľudí na ministerstve?" spýtal sa nejaký neznámy muž z tretieho radu.
"Na to sú iní," prehovorila Ester. "Zabudli ste, kto porazil Temného Pána? Väčšina dôležitých ľudí - a teda aj informácii - sa točí okolo Pottera. Vojna bola nedávno, ak sa niečo bude diať, ak sa znovu ozveme, Potter bude ich prvá zbraň. Nie ako bojovník, ale ako symbol. Ľudia za ním pôjdu a to im dodá silu. Už sme sa raz presvedčili, akú silu takýto symbol môže mať. Naším cieľom je dostať sa do jeho blízkosti kvôli informáciám, no keď budeme chcieť pokračovať, musíme sa ho zbaviť, inak nás môže poraziť po druhýkrát - svojím spôsobom už tretí. No zároveň sa dvojičky za ten čas dostanú aj medzi jeho priateľov, možno postupne aj do iných kruhov, aby sa tam udržali, aj keď Potter nebude. Ešte len potom ich tam budeme potrebovať."
Draco ju počúval a cítil, ako mu zviera žalúdok. Naozaj sa v tých slovách skrýva to, čo v nich počuje? Snáď naozaj nechcú...
A čo si čakal, idiot, že sa znovu spoja a budú spolu v hradnej záhrade sadiť jahody? zavrčal na seba v duchu. Mohol to čakať. Mal to čakať. A predsa ho to prekvapilo.
"Čo tým myslíte, ak Potter nebude?" spýtala sa Blake, Rookwoodova dcéra.
"Počúvaš vôbec, maličká?" obrátila sa na ňu Bellatrix posmešne. "To je najbližší plán. Ten, na ktorého plánovanie sa môžete tešiť o pol roka. Symbol nás porazil naposledy, neporazí nás znovu. Tentoraz ho zabijeme a mŕtvy zostane," zasyčala.
Potom sa spokojne narovnala, pozrela sa do davu a s úsmevom plným natešenej krutosti, ktorej bola schopná len ona, preniesla slová, ktoré Draco počul ešte predtým, ako ich vyslovila.
"Musíme zabiť Harryho Pottera."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Zaujal vás viac Draco alebo Hermiona?

Draco
Hermiona
Zaujali ma obaja

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama